Start BKS
ZDRAVSTVO

PANDEMIJA: Za ove poslove trenutno nije neophodna nostrifikacija

Anerkennung (FOTO: zVg., iStock)

Prema aktuelnim promenama zakona, a tokom trajanja pandemije koronavirusa, svi lekari, osobe koje rade u oblasti medicinske nege i osobe medicinsko-tehničkih zanimanja mogu obavljati poslove u svojoj struci dokle god raspolažu odgovarajućim obrazovanjem.

Nova prava za radnike u oblasti zdravstvene nege (diplomirani medicinskih tehničari/medicinske sestre i negovatelji) i za osobe medicinsko-tehničkih zanimanja

Od jula 2018. sve osobe koje su završile obrazovanje za negovatelje ili u oblasti medicinsko-tehničkih zanimanja morali su biti upisani u tzv. Registar zdravstvenih zanimanja kako bi mogli da rade u ovoj struci. Ova obaveza upisa u registar nedavno je ukinuta na određeno vreme usled pandemije koronavirusa. Iz tog razloga došlo je i do promene Zakona o nezi bolesnika, kao i Zakona o medicinsko-tehničkim zanimanjima. Uprkos promeni zakona, mora se dostaviti dokaz o završenom odgovarajućem obrazovanju tj. diploma ili neki drugi vid potvrde. Obaveza upisa u registar privremeno je ukinuta.

Na koga se odnose nova prava?
Usled trenutne, vanredne situacije zbog ibzijanja pandemije koronavirusa hitno se traži osoblje za rad u oblasti zdravstvene nege (diplomirani medicinskih tehničari/medicinske sestre i negovatelji) i medicinsko-tehničko osoblje (npr. psihoterapeuti, radiološki tehnolozi, biomedicinski analitičari itd.). Tokom trajanja pandemije, sve osobe koje su završile obrazovanje u inostranstvu mogu raditi u Austriji u pomenutim strukama ukoliko poseduju:

• potvrdu o priznavanju diplome izdatu od strane Ministarstva zdravlja (diplome stečene u Evropskom ekonomskom prostoru npr. u Hrvatskoj) ili
• potvrdu o nostrifikaciji izdatu od strane nadležne ustanove jedne od uprava pokrajina ili visokih škola (diplome stečene u državama trećeg sveta kao npr. u Bosni i Hercegovini ili Srbiji).
Polaganje razlika ispita ili pohađanje dopunske nastave nije neophodno.

Nova pravila odnose se na osobe koje su naseljene u Austriji. Osim toga, i dalje se moraju poštovati pravila Zakona o zapošljavanju stranaca: EEP državljani (za državljane Hrvatske važe posebna pravila), osobe koje poseduju „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“, ili vizu „Familienangehöriger“, osobe kojima je odobren azil i se nalaze pod supsidijarnom zaštitom mogu u bilo kom momentu početi sa radom. Ostalima (npr. studentima) potrebna je radna dozvola.

Nova prava za lekare

Usled trenutne, vanredne situacije zbog ibzijanja pandemije koronavirusa hitno se traže lekari. Iz tog razloga je došlo do promene Zakona o lekarima.

Na koga se odnose nova prava?
Tokom trajanja pandemije, osobe sa inostranom diplomom o završenim studijama medicine mogu raditi u svojoj struci. Nostrifikacija diploma stečenih u zemljama trećeg sveta ili priznavanje diploma stečenih unutar EU nije neophodno. Dovoljna je potvrda o završenim studijama iz matične zemlje. Lekarski rad tokom trajanja pandemije može se obavljati samo uz nadzor lekara koji je akreditovan u Austriji. Lekarski rad se mora prijaviti Lekarskoj komori Austrije. Akreditovani lekar koji nadzire rad inostranog lekara mora potpisati prijavu rada.

Nova pravila odnose se na osobe koje su naseljene u Austriji. Osim toga, i dalje se moraju poštovati pravila Zakona o zapošljavanju stranaca: EEP državljani (za državljane Hrvatske važe posebna pravila), osobe koje poseduju „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“, ili vizu „Familienangehöriger“, osobe kojima je odobren azil i se nalaze pod supsidijarnom zaštitom mogu u bilo kom momentu početi sa radom. Ostalima (npr. studentima) potrebna je radna dozvola.

Sa završetkom pandemije ističu gore navedena prava za sve struke!

Više informacija za osobe sa kvalifikacijama u oblasti nege i medicinsko-tehničkim kvalifikacijama možete pronaći OVDE!

Više informacija za lekare možete pronaći OVDE!

Imate još pitanja? Kontaktirajte nas!

FUNIVIA

Telefon: +43 1 235 05 72 -30
E-Mail: office@funivia.at

Osim toga, sledeći centri stoje na raspolaganju osobama sa stečenim kvalifikacijama u inostrnastvu:

Cenatr Wien (AST Wien) – Perspektive Tel.: 01/58 58 019 – ast.wien@migrant.at

Centar Oberösterreich und Salzburg (AST Gornja Austrija – AST Salzburg) Tel.: 0732/93 16 03-0 – ast.oberoesterreich@migration.at

Centar Steiermark, Kärnten und Südburgenland (AST Štajerska – AST Koruška) Tel.: 0316/83 56 30 – ast.steiermark@zebra.or.at

Centar Niederösterreich und Nordburgenland (AST Donja Austrija) Tel.: 01/99 72 851 – ast.noe@migrant.at

Centar Tirol und Vorarlberg (AST Tirol – AST Vorarlberg) Tel.: 0512/57 71 70 – ast.tirol@zemit.at

Wie finden Sie den Artikel?