Start Magazin
MOJE PRAVO

Boravišna dozvola za članove porodice: Koje uslove trebate ispuniti?

(FOTO: iStock/Bojan Stekic)

Želite da dovedete porodicu u Austriju, ali niste sigurni koja boravišna dozvola im je potrebna, niti kome da se obratite? Razgovarali smo o ovoj temi s pravnikom Harisom Džidićem iz advokatske kancelarije G&L Rechtsanwälte (Gottgeisl Leinsmer Weber Rechtsanwälte GmbH).

Boravišna dozvola za „Člana porodice” (Familienangehöriger) omogućava članovima porodice iz Trećih zemalja (zemalja koje nisu članice EWR-a (evropski ekonomski prostor koji čine EU, Island, Lihtenštajn i Norveška), osim Švajcarske, privremeno naseljavanje sa neograničenim pristupom tržištu rada.


Članovi porodice iz Trećih zemalja mogu da apliciraju za ovu boravišnu dozvolu ako osoba koja spaja porodicu nije austrijski državljanin ili državljanin EU, ali posjeduje pravo boravka u EU ili kao švajcarski državljanin ukoliko nije iskoristio pravo boravka duže od tri mjeseca na osnovu Sporazuma o slobodnom kretanju između EG i Švajcarske i stalno živi u Austriji.

Koliko brzo se donosi odluka o o zahtjevu?

„Vlasti su zakonski obavezne da u roku od 6 mjeseci od podnošenja zahtjeva odluče o dodjeli boravišne dozvole. Ako to ne učine, može se podnijeti takozvana žalba zbog neaktivnosti. U praksi to znači da vlasti tada ili brzo samostalno odluče o predmetu ili predmet proslijede Upravnom sudu za odlučivanje“, naglašava Mag. Džidić.

(Foto: Bojan Stekic)

Pod „članovima porodice” (osnovna porodica) spadaju

 • supružnici,
 • registrovani partneri i
 • maloletna deca
  (uključujući usvojenu decu i pastorčad).
 • Supružnici i registrovani partneri moraju biti stari najmanje 21 godinu u trenutku podnošenja zahtjeva.

Uslovi

Moraju biti ispunjeni opšti uslov za izdavanje boravišnih dozvola kao i posebni uslovi izdavanja:

Prihodi (Visina prihoda 1. januara 2024):

 • Za samce: 1.217,96 evra;
 • Za bračne parove: 1.921,46 evra;
 • Za svako dijete: dodatno 187,93 evra.

Generalno, ovi iznosi, nakon odbijanja mesečnih redovnih troškova (kao što su kirija, rate kredita itd.), ukoliko ukupno premašuju 359,72 evra, moraju biti dostupni. Takođe, uštede se moraju uzeti u obzir prilikom računanja. Mora se dokazati poreklo novca.

Važno je znati

„Ko je podnio prvi zahtjev za izdavanje boravišne dozvole, ne smije automatski čekati rezultat u Austriji. Podnosilac zahtjeva mora napustiti zemlju prije isteka 90 dana (vizumski slobodan legalni boravak). Stoga se u praksi preporučuje da se nekoliko dana prije isteka 90 dana napusti zemlja, kako bi u slučaju izdavanja boravišne dozvole, povratak u Austriju za preuzimanje dozvole bio moguć. Inače, čak i potencijalno pozitivno izdana boravišna dozvola u Austriji ne može biti preuzeta“, kaže Mag. Džidić.

„Ako ne želite napustiti Austriju unutar 90 dana, može se podnijeti dodatni zahtjev prema § 21 Abs 3 NAG kako bi se rezultat mogao čekati u Austriji. Međutim, ovaj dodatni zahtjev uvijek mora biti podnesen prije (!) isteka 90 dana. Osim toga, to je moguće samo ako postoje posebno važni razlozi (npr. bolest, rođenje djeteta)“, dodaje on.

Ako ne postoje uvjeti za izdavanje boravišne dozvole, to ipak ne vodi automatski do negativne odluke.

„Posebno kada su u pitanju maloljetna djeca, često postoje dobre šanse za dobivanje boravišne dozvole. Pravo na privatni i porodični život uvijek se mora uzeti u obzir prilikom provjere slučaja i može dovesti do toga da se, uprkos nedostatku pojedinačnih kriterija, izda pozitivna boravišna dozvola“, kaže Džidić.

Zdravstveno osiguranje

Tokom boravka u Austriji, stranac mora imati zdravstveno osiguranje koje pokriva „sve rizike” i koje je obavezno u Austriji.

Smještaj

Stranac mora generalno imati pravo na smještaj (npr. na osnovu ugovora o najmu) koji je uobičajen za porodicu slične veličine na datoj lokaciji.

Potrebna dokumentacija

 • Važeći putni dokument (npr. pasoš);
 • Po potrebi rodni list ili odgovarajući dokument;
 • Fotografija koja ne smije biti starija od šest mjeseci (dimenzije: 45 x 35 mm);
 • Po potrebi vjenčani list, sertifikat o partnerstvu, dokument o usvajanju, dokaz ili sertifikat o srodstvu;
 • Po potrebi dokaz o pravu na smještaj uobičajen za datu lokaciju, kao što su ugovori o najmu, predugovori o pravu korišćenja ili dokazi o vlasništvu;
  •Po potrebi dokaz o zdravstvenom osiguranju koje pokriva sve rizike;
 • Dokaz o obezbjeđenom izdržavanju (posebno platni listići, potvrde o zaradi, ugovori o radu, potvrde o penzionim ili drugim osiguranjima, dokaz o investicionom kapitalu ili sopstvenoj imovini u dovoljnom iznosu; ne prihvataju se dokazi o socijalnim davanjima koja se mogu ostvariti tek izdavanjem boravišne dozvole, posebno socijalna pomoć ili dodatak za usklađivanje)
 • Dokaz o poznavanju njemačkog jezika;
 • U pojedinačnim slučajevima može biti potrebno dostaviti dodatne dokumente.

KONTAKT

Gottgeisl Leinsmer Weber Rechtsanwälte GmbH

Mag. Haris Džidić

Tel.: +43 1 600 27 71 – 50
Mobilni: +43 670 550 75 73
E-Mail: hd@gl-recht.at
www.gl-recht.at

Priznavanje stranih dokumenata

Da li se priznaju ovjereni prevodi iz drugih država zavisi od pojedinačnih procedura. Za priznavanje dokumenata može biti potrebna, na primjer, apostila.
Ako se strani dokument mora predati u originalu zajedno sa ovjerenim prevodom, prevod obično smije da obavi samo sudski sertifikovani prevodilac. U spisak sudski sertifikovanih prevodilaca u Austriji mogu se upisati i prevodioci iz drugih država članica EWR-a.

Troškovi procesa

Taksa za podnošenje: iznosi 120 evra, 75 evra za djecu mlađu od 6 godina.
Taksa za izdavanje iznosi 20 evra, 50 evra za djecu mlađu od 6 godina
Troškovi personalizacije (uzimanje fotografije i potpisa) iznose:
20 evra. Dodatne naknade mogu nastati (npr. za izvod iz matične knjige rođenih, vjenčani list, naknada za partnerstvo) ovisno o vrsti dokumenta.