Start BKS
MOJE PRAVO

Da li je dozvoljeno dvojno državljanstvo u Austriji?Mag. Džidić iz advokatske kancelarije G&L Rechtsanwälte objašnjava!

(Foto: iStock/Bojan Stekic)

Tema dvojnog ili višestrukog državljanstva predstavlja značajno pitanje za brojne ljude koji borave u Austriji i namjeravaju postati njeni državljani. Razgovarali smo o ovoj temi s pravnikom Harisom Džidićem iz advokatske kancelarije G&L Rechtsanwälte (Gottgeisl Leinsmer Weber Rechtsanwälte GmbH).

Dvojno državljanstvo omogućava pojedincu da istovremeno posjeduje državljanstvo dviju zemalja, pružajući prava i privilegije, ali i obveze prema oba društva. Međutim, politike dvojnog državljanstva variraju od zemlje do zemlje, a Austrija ima posebno stroge zakone u vezi s tim. Zakonodavstvo Austrije po pitanju državljanstva sadrži posebne odredbe koje se odnose na mogućnost posjedovanja više državljanstava.

„Generalno, austrijski zakon o državljanstvu (StbG) ne dopušta dvojno državljanstvo. To je moguće samo u sljedećim izuzetnim slučajevima: zbog već pruženih ili očekivanih usluga od strane podnositelja zahtjeva ili iz posebno važnog razloga koji je u interesu Republike Austrije (npr. sportaši, naučnici, umjetnici); ako postoji posebno važan razlog u privatnom i porodičnom životu podnositelja zahtjeva (npr. prihvaćanje nasljedstva); kod maloljetnika, ako je to u interesu dobrobiti djeteta“, naglašava Haris Džidić, pravnik.

„Generalno, austrijski zakon o državljanstvu (StbG) ne dopušta dvojno državljanstvo“, kaže pravnik Haris Džidić.

Ova pravila ukazuju da su osobe koje namjeravaju postati austrijski državljani u većini slučajeva obavezne odustati od svog izvornog državljanstva. Ovaj zahtjev proizlazi iz želje za izbjegavanjem konflikata lojalnosti i za pojednostavljivanjem pravnih odnosa. Stroga primjena ovih pravila temelji se na principu jedinstvenog državljanstva, koji predstavlja dugogodišnji temelj austrijske politike u procesu sticanja državljanstva.

„Osobama koje razmišljaju o dvojnom državljanstvu savjetuje se da se pravovremeno informišu o specifičnim zahtjevima i potencijalnim iznimkama“, naglašava Mag. Džidić. (Foto: Bojan Stekić)

Procedura i uslovi

Podnošenje zahtjeva za austrijsko državljanstvo s obzirom na mogućnost dvojnog državljanstva zahtijeva detaljnu analizu individualnih okolnosti i često specijalizovano pravno savjetovanje. Među opštim uslovima nalaze se dokaz o stalnom prebivalištu u Austriji, integracija, nepostojanje kaznenog dosijea, te adekvatno poznavanje njemačkog jezika i austrijskog pravnog sistema. Više informacija možete dobiti ovdje.

Pažnja: Moguće je izgubiti austrijsko državljanstvo

Ukoliko već posjedujete austrijsko državljanstvo, a ispunjavate i uslove za sticanje stranog državljanstva, onda u tom slučaju vrijede posebna pravila.

„Da bi se izbjegao gubitak austrijskog državljanstva, prije sticanja stranog državljanstva potrebno je zatražiti odobrenje za dvojno državljanstvo od nadležnog tijela pokrajinske vlade (Bezirkshauptmannschaft odnosno Magistrat (Beč/MA35)). Tek nakon odobrenja zadržavanja državljanstva od strane nadležnog austrijskog tijela, može se zatražiti dodjela još jednog državljanstva, bez gubitka austrijskog državljanstva“, naglašava pravnik Mag. Džidić.

KONTAKT

Gottgeisl Leinsmer Weber Rechtsanwälte GmbH

Mag. Haris Džidić

Tel.: +43 1 600 27 71 – 50
Mobilni: +43 670 550 75 73
E-Mail: hd@gl-recht.at
www.gl-recht.at

Stoga je posebno važno ne podnositi zahtjev za dodjelu još jednog državljanstva dok austrijske vlasti ne odobre prihvaćanje dodatnog državljanstva (dvojnog državljanstva). Nakon što austrijske vlasti budu obaviještene, gubitak austrijskog državljanstva će biti utvrđen odlukom.

Posebni izuzeci za dvojno državljanstvo: Sticanje državljanstva putem porijekla

Važan izuzetak u vezi s dvojnim državljanstvom odnosi se na djecu kod kojih je u trenutku rođenja (nezavisno od mjesta rođenja), jedan roditelj državljanin Austrije, a drugi roditelj ima državljanstvo drugog države.

„Dijete ima pravo na dvojno državljanstvo i može ga zadržati nakon dostizanja punoljetstva bez potrebe da se odluči za jedno državljanstvo. Osobama koje razmišljaju o dvojnom državljanstvu savjetuje se da se pravovremeno informišu o specifičnim zahtjevima i potencijalnim iznimkama, te da zatraže stručno savjetovanje kako bi našli optimalno rješenje za svoju situaciju“, dodaje pravnik Džidić.