Start BKS Moja kartica zdravstvenog osiguranja: nova e-card s fotografijom!
ZDRAVSTVO

Moja kartica zdravstvenog osiguranja: nova e-card s fotografijom!

Moja kartica zdravstvenog osiguranja e-card – s fotografijom (FOTO: zVg.)

Od 1.1.2020. se svim osobama starijim od 14 godina izdaje nova kartica zdravstvenog osiguranja (ecard) sa fotografijom. Do sada je izrađeno preko 3,3 miliona kartica s fotografijom koje su izdate osobama sa važećim zdravstvenim osiguranjem. Želite da znate kada ćete dobiti Vašu novu e-card karticu i odakle dolazi fotografija koja će se na njoj nalaziti? KOSMO Vam daje odgovore!

Kada ću dobiti svoju novu e-card karticu?
Proverite rok isteka kartice na pozadini iste u donjem, desnom uglu!

Rok isteka pre 31.12.2023: Ukoliko posedujete austrijsku putnu ili ličnu ispravu, biometrijsku vozačku dozvolu ili ispravu u registru stranih državljana sa slikom, ne morate ništa preduzimati. Svoju novu zdravstvenu karticu dobićete automatski neposredno pre isteka važeće.

Rok isteka nakon 31.12.2023. ili ***: Do kraja 2023. biće zamenjene stare kartice svih osiguranika za koje ne važi nikakav zakonski izuzetak. Ukoliko posedujete austrijsku putnu ili ličnu ispravu, biometrijsku vozačku dozvolu ili ispravu u registru stranih državljana sa slikom, ne morate ništa preduzimati. Vašu novu e-card karticu dobićete automatski do kraja 2023. godine.

Rok isteka kartice naveden je na poleđini kartice u donjem, desnom uglu. (FOTO: zVg.)

Koja fotografija će se naći na novoj e-card kartici?
Deci mlađoj od 14 godina izdavaće se nove e-card kartice bez fotografije. Kod osiguranika starijih od 14 godina vršiće se provera da li u državnim administrativnim registrima postoji njihova slika. Za to postoje utvrđeni zakonski propisi:
• U slučaju posedovanja austrijske putne ili lične isprave, slika za novu e-card karticu biće preuzeta iz ovih dokumenata.
• U slučaju posedovanja austrijske biometrijske vozačke dozvole, slika za novu e-card karticu biće preuzeta iz ovog dokumenta.
• Za osiguranike koji ne poseduju nijedan od ova tri dokumenta, izvršiće se provera da li se njihova slika nalazi u registru stranih državljana.

Ukoliko država poseduje Vašu fotografiju, automatski ćete dobiti novu s fotografijom. (FOTO: zVg.)

Ko ne poseduje nijedan od navedenih dokumenta i ne podlaže nijednom od izuzetaka, mora dostaviti svoju fotografiju za izradu nove e-card kartice.

Ukoliko želite da proverite da li se Vaša fotografija nalazi u državnim administrativnim registrima, to možete učiniti na: www.chipkarte.at/foto

Država ne poseduje moju fotografiju — gde mogu da je donesem i kad?
Sve registracione ispostave i spisak dokumenata koji treba da ponesete navedeni su na: www.chipkarte.at/foto

• Ukoliko nemate e-card, donesite što pre Vašu fotografiju.
• Ukoliko Vaša e-card kartica ističe pre 31.12.2023, donesite Vašu fotografiju tri do četiri meseca pre isteka važeće.
• Ukoliko Vaša važeća e-card kartica ističe nakon 2023. godine ili su utisnute zvezdice (***), donesite fotografiju čim to od Vas zatraži lekar ili Fond za zdravstveno osiguranje.

Predaja fotografije ne znači istovremeno izdavanje nove e-card kartice!

Ukoliko država ne poseduje Vašu fotografiju, morate je dostaviti za izradu nove kartice. (FOTO: zVg.)

Šta se dešava ako ne donesem fotografiju?
Ukoliko nova e-card ne može biti izrađena jer nije dostavljena fotografija i na osiguranika se ne odnosi nijedan izuzetak, prilikom prve posete lekaru ili prilikom prvog kontakta sa Fondom za zdravstveno osiguranje bićete obavešteni o tome da morate dostaviti fotografiju. Nakon prvog obaveštenja počinje zakonski rok od 150 dana. Pre isteka ovog roka sve posete lekarima moguće su sa starom e-card karticom tj. brojem socijalnog osiguranja i ličnom ispravom. Ukoliko do isteka navedenog roka ne dostavite svoju fotografiju, Vaša e-card kartica će biti blokirana. Tada će Vam za posete lekaru biti neophodan zamenski dokument (Ersatzbeleg) koji se izdaje na određeni period od strane Vaše nadležne ispostave socijalnog osiguranja.

Sve informacije o novoj e-card s fotografijom na nekoliko jezika možete pronaći na: www.chipkarte.at/foto