Start BKS
MOJE PRAVO

Prekid radnog odnosa: Važni aspekti i detalji na koje biste trebali pripaziti

Arbeitsverhältnissen_Ceovic
(Foto: iStock/zVg.)

Šta preduzeti kada vaš trenutni poslodavac prekine radni odnos? Za Vas smo razjasnili sve moguće situacije prekida radnog angažmana i izvodjili najvažnije informacije.

Završetak radnog odnosa složen je postupak koji može poprimiti različite oblike i koji ima značajne posljedice kako za poslodavce tako i za zaposlenike.

,,Radni odnos predstavlja trajnu obvezu i može biti prekinut od strane poslodavca iz važnog razloga s trenutačnim učinkom (tzv. otpuštanje) ili bez obrazloženja (tzv. otkaz). Ako poslodavac izda otkaz, radni odnos završava uz poštivanje otkaznog roka“, za KOSMO kaže advokatica Davorka Čeović.

Dr. Davorka ČEOVIĆ
Dr. Davorka Čeović

Prekid radnog odnosa od strane poslodavca:


Kada poslodavac odluči dati otkaz radniku, to može biti u pisanom ili usmenom obliku. Međutim, preporučuje se pisani oblik kako bi se izbjegli kasniji nesporazumi ili pravni sporovi. Postoje zakonom propisani rokovi i datumi otkaza koji mogu varirati ovisno o vrsti radnog odnosa. Zaposlenici imaju pravo osporavati otkaz i pravno se protiv njega boriti.

,,Otkaz koji daje poslodavac nije podložan određenim sadržajnim ili formalnim zahtjevima. Izjava o otkazu zahtijeva primitak i postaje pravno važeća čim dođe do primatelja (radnika), kao što je na primjer poštanski sandučić. Usmjeni otkaz bi također bio dovoljan, ali preporučuje se odabrati pisanu formu zbog potencijalnog dokazivanja. Radnik može osporiti izdani otkaz pod određenim uvjetima pred Radnim i socijalnim sudom. Rok za osporavanje počinje od trenutka kada radnik primi otkaz i obično traje dva tjedna. Treba obratiti pažnju je li radničko vijeće protiv otkaza ili ne.

Ako je radničko vijeće izričito protiv otkaza, rok za osporavanje traje samo jedan tjedan.

,,Otkaz se može osporiti na sudu, na primjer, ako je radnik dobio otkaz iz nedopuštenog razloga ili ako je otkaz socijalno nepravedan. Za razliku od otkaza, poslodavac ne mora poštovati rokove prilikom otpuštanja. Nema formalnih zahtjeva. Otpuštanje treba odmah izreći nakon što poslodavac sazna razlog za otpuštanje. Poslodavac također može osporiti otpuštanje na sudu i to u roku od dvije tjedna“, dodaje ona.

Otpuštanje:


Otpuštanje je drastična mjera kojom se radni odnos odmah prekida bez poštivanja otkaznog roka. To obično podrazumijeva ozbiljno kršenje obveza od strane radnika.

Za određene skupine osoba, kao što su trudnice, otpuštanje je moguće samo uz sudsku suglasnost.

Prijevremeni izlazak iz radnog odnosa:


Radnik može iz različitih razloga, poput zdravstvenih problema, odmah prekinuti radni odnos. Pri tome treba poštivati određene uvjete, a u ovom slučaju mogu postojati i posebni zahtjevi poslodavca.

Sporazumni raskid:


Ovdje se radi o zajedničkoj odluci poslodavca i radnika da prekinu radni odnos. To često pruža mogućnost postizanja individualnih dogovora i može biti korisno za obje strane.

KONTAKT

Advokatska kancelarija Neulinger Mitrofanova Čeović

Posavjetujte se sa advokaticom Dr. Davorkom Ćeović u oblastima privrednog, krivičnog, građanskog i porodičnog prava.

KONTAKT:
NMC ­Rechtsanwälte OG
Taborstrasse 11B
Tel.: 01 235 03 42, +43 660 235 03 44
E-Mail: ­office@nmc-anwaelte.at

Prijelaz poslovanja:


Kada se poduzeće ili dio poduzeća proda ili spoji s drugom tvrtkom, to utječe na postojeće radne odnose. Oni obično prelaze na novog vlasnika, a za radnike vrijede posebne zaštitne odredbe.

Rani sustav upozorenja:

Da bi se tržište rada pravovremeno obavijestilo o mogućim otpuštanjima, poslodavci moraju obavijestiti Zavod za zapošljavanje (AMS) o planiranim otkazima.

Prava i rokovi:


S prekidom radnog odnosa mogu nastati različita prava. To uključuje, na primjer, otpremnine, naknade za neiskorišteni godišnji odmor ili naknade zbog otkaza. Važno je poznavati odgovarajuće rokove koji su navedeni u ugovorima o radu.