Start BKS
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

PVA: Rehabilitacija na maternjem jeziku

PVA: Rehabilitacija na maternjem jeziku (FOTO: banjakoviljaca.rs; PVA)

Sredinom juna rodila se jedna saradnja kojoj su se, pre svega, obradovali penzioneri kojima su bosanski, hrvatski i srpski maternji jezici – od sada mogu da ostvare pravo na rehabilitaciju na svom maternjem jeziku i to u Banji Koviljači!

Atrijski Zavod za penzijsko osiguranje (Pensionsversicherungsanstalt – PVA) i Rehabilitacioni centar Banja Koviljača su svečanim potpisivanjem sporazuma označili početak saradnje, koja svim osobama u radnom odnosu, kao i osobama kod kojih postoji privremena radna nesposobnost tj. invalidskim penzionerima omogućava rehabilitaciju u Srbiji.

„Kao najvećem pružiocu rehabilitacionih usluga sa 17 vlastitih i preko 80 partnerskih ustanova veoma smo srećni što Rehabilitacionom centru Banje Koviljače možemo poželeti dobrodošlicu kao partneru austrijskog Zavoda za penzijsko osiguranje“, rekla su oba rukovodioca Zavoda Peter Schleinbach i Andreas Herz. MSc. Generalni direktor ove institucije naglasio je da je ova saradnja važan korak ka razvoju ponude u okviru specijalnih rehabilitacionih mogućnosti. „Zahvaljujući novom partneru u Srbiji mnogi austrijski osiguranici moći će na svom maternjem jeziku da idu na rehabilitaciju.“ Cilj ove saradnje tj. rehabilitacije u Srbiji je osposobljavanje pacijenata za ponovno učešće u poslovnom i društvenom životu – pre svega nakon akutnih zdravstvenih problema. Upravo iz ovog razloga je lečenje bez jezičke barijere od velikog značaja za oporavak.

Stacionarno lečenje nudi optimalne terapije bez jezičkih barijera za poboljšanje fizičkih mogućnosti i kvaliteta života. (FOTO: banjakoviljaca.rs)

Rahbilitacija za mišićno-skeletni sistem
U srpskom lečilištu Banji Koviljači istoimeni Rehabilitacioni centar nudi modernu medicinsku rehabilitaciju koja se odvija prema bio-psiho-socijalnom MKF-modelu (Međunarodna klasifikacija funkcionisanja, nesposobnosti i zdravlja) i bazira na individualnom pristupu prilikom određivanja cilja rehabilitacije. Time ova ponuda ispunjava međunarodni standard za rehabilitaciju. Sa kapacitetom od 30 kreveta, osiguranici u Austriji mogu se prijaviti za tronedeljnu rehabilitaciju mišićno-skeletnog sistema.

Moderna medicinska rehabilitacija bazira se na određivanju individualnih rehabilitacionih ciljeva (FOTO: banjakoviljaca.rs)

Stacionarno lečenje nudi optimalne terapije bez jezičkih barijera za obnavljanje telesnih kapaciteta i kvaliteta života. Uz lekovito blato i sumpor kao i primenom modernih, dijagnostičkih metoda mnoge bolesti mogu uspešno da se izleče. Rehabilitacija je u prvoj liniji osmišljena kako za muške, tako i za ženske osiguranike koji su zbog vrste svog posla izloženi napornim fizičkim zahtevima te im je zbog toga potrebno ortopedsko lečenje. „Srbija ima visok nivo medicinskog i terapeutskog obrazovanja – naš novi partner sad već ima funkciju bolničke ustanove“, kaže generalni direktor PVA, Dr. Winfried Pinggera.

„Srbija ima visok nivo medicinskog i terapeutskog obrazovanja.”

Generalni direktor PVA, Dr. Winfried Pinggera

Banja Koviljača – mesto duge tradicije lečenja
Istorijat Banje Koviljače je bogat i datira još iz perioda Ilira, starih Rimljana, Osmanlija, pa sve do današnjih dana. Prvi pisani izvori, iz 1533. godine, ukazuju da narod masovno pohodi lekovite izvore. Prva zgrada za smeštaj gostiju, sa deset soba, izgrađena je 1858. godine, a te godine je i zvanično utvrđena „Obaveza lekara da preko leta u banji sedeći bolne nadgledati i njima uredno po pravilima lekarskim upotrebljene vode prepisivati“. Ta 1858. godina se uzima za krucijalnu godinu nastanka ovog savremenog lečilišta sa tradicijom.

U Specijalnoj bolnici nudi se medicinski, rehabilitacioni, kao i program prevencije (FOTO: banjakoviljaca.rs)

Banja Koviljača, jedna od najlepših i najlekovitijih banja Balkana, nalazi se u zapadnoj Srbiji, u zagrljaju reke Drine i šumovite planine Gučevo, na nadmorskoj visini od 128 m i okružuju je planine Boranja, Sokolske planine i Cer. Bogati izvori sumporne vode, lekovito blato, povoljni klimatski uslovi, kao i brojni kulturno–istorijski spomenici, čine
Banju Koviljaču jedinstvenim mestom. Rehabilitacioni centar se nalazi u samom srcu Banje i radio je kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju još pre potpisivanja sporazuma sa PVA. Ova elitna zdravstvena ustanova za prevenciju, lečenje i
rehabilitaciju uspela je da višedecenijskim iskustvom, na najbolji način, poveže blagodeti tradicionalnog – prirodnog lečilišta sa svim onim što nudi savremena fizikalna medicina i rehabilitacija. Pored medicinske rehabilitacije, prilikom boravka u ovoj ustanovi očekuje Vas vrhunski smeštaj sa preukusnim obrocima.

Uz lekovito blato i sumpor mnoge reumatske bolesti mogu uspešno da se izleče. (FOTO: iStock)

Wie finden Sie den Artikel?