Start BKS
RODITELJSKE OBAVEZE

Kako funkcioniše sistem alimentacije u Austriji?

(Foto: iStock/zVg.)

Šta uraditi ako ste roditelj u Austriji i suočavate se s pitanjima izdržavanja, posebno ako drugi roditelj živi u inostranstvu? KOSMO vam donosi najvažnije informacije o austrijskom sistemu izdržavanja.

U Austriji, pravo i obaveza izdržavanja su jednaki za oba roditelja, bez obzira na njihov bračni status. Postoje dve vrste izdržavanja dece: „Naturalunterhalt” i „Geldunterhalt”, poznat kao alimentacija. Naturalunterhalt uključuje stvari kao što su smeštaj, hrana, odjeća, obrazovanje i vaspitanje, aktivnosti u slobodnom vremenu, i džeparac. Ako dijete ne živi sa jednim ili oba roditelja, ili ako roditelj ne ispunjava svoju obavezu izdržavanja, dijete ima pravo na alimentaciju. Ovo je novčani iznos koji je određen sudskom odlukom ili privatnim dogovorom i služi isključivo za pokrivanje potreba deteta.

Alimentacija je novčani iznos koji je određen sudskom odlukom ili privatnim dogovorom.

,,Nakon raskida braka ili razvoda roditelja, skrb o djeci obično ostaje na snazi za oba roditelja. Međutim, mora se regulirati primarno prebivalište djeteta i pravo na kontakt sa roditeljem koji ga ne skrbi primarno, kao i obveza uzdržavanja. Obveza uzdržavanja u tom slučaju postoji u obliku novca i plaća je roditelj koji nije primarni skrbnik. Visina novčane obveze uzdržavanja ili dječje alimentacije ovisi, sa jedne strane, o dobi i potrebama djeteta, a sa druge strane o financijskim mogućnostima roditelja dužnog za uzdržavanje“, kaže advokatica Dr. Davorka Čeović.

Dr. Davorka ČEOVIĆ
Dr. Davorka Čeović

Iznos alimentacije

,,Osnova za određivanje uzdržavanja općenito je stvarni prosječni godišnji neto prihod roditelja dužnog za uzdržavanje. U pogledu mjesečne dječje alimentacije, polazi se od 16 do 22% osnove za određivanje uzdržavanja, ovisno o dobi i pojedinačnim okolnostima. Nakon određene razine prihoda, dječja alimentacija može biti ograničena takozvanom „Playboy granicom”“, naglašava advokatica Čeović.

Nema striktnih starosnih ograničenja za obavezu izdržavanja. Roditelji su obavezni da izdržavaju dijete sve dok ono ne postane finansijski nezavisno, što ne mora nužno biti povezano s punoljetstvom. Takođe, pravo na izdržavanje ostaje i tokom studiranja djeteta.

Načelo napetosti

,,Ako roditelj dužan za uzdržavanje napusti posao kako ne bi plaćao alimentaciju ili bi plaćao manju alimentaciju, primjenjuje se „teorija napetosti” ili „načelo napetosti” (Anspannungstheorie). To znači da se prihod smatra fiksnim i za određivanje uzdržavanja koristi se prihod koji bi osoba dužna za uzdržavanje mogla ostvariti na temelju svojeg obrazovanja i ostalog profesionalnog razvoja. Dječja alimentacija općenito se plaća do trenutka kada dijete postane sposobno za vlastito uzdržavanje. Roditelj kod kojeg dijete primarno živi pruža dječju alimentaciju ne u obliku novca, već u obliku uzdržavanja (npr. smještaj, hrana, odjeća itd.)“, naglašava advokatica.

KONTAKT

Advokatska kancelarija Neulinger Mitrofanova Čeović

Posavjetujte se sa advokaticom Dr. Davorkom Ćeović u oblastima privrednog, krivičnog, građanskog i porodičnog prava.

KONTAKT:
NMC ­Rechtsanwälte OG
Taborstrasse 11B
Tel.: 01 235 03 42, +43 660 235 03 44
E-Mail: ­office@nmc-anwaelte.at

Međunarodni aspekti izdržavanja


Za one slučajeve kada osoba s pravom na izdržavanje živi u Austriji, a osoba dužna za izdržavanje je u inostranstvu, postoji mehanizam za podnošenje zahtjeva preko nadležnog Okružnog suda. Ova opcija je dostupna ne samo za dužnike iz Evropske Unije, već i za one iz drugih zemalja poput Sjedinjenih Američkih Država i Australije, zahvaljujući međunarodnim sporazumima.

Ovo omogućava veći pravni okvir i olakšava proces ostvarivanja prava na izdržavanje, posebno u transnacionalnim situacijama.Austrijski sistem izdržavanja nudi fleksibilnost i inkluzivnost, prepoznajući potrebu za prilagodbom u dinamičnim porodičnim strukturama i međunarodnim okolnostima. Sistem olakšava procese i pruža pravnu sigurnost osobama koje traže finansijsku podršku, osiguravajući da državne granice ne postanu prepreka u ostvarivanju ovih osnovnih prava.