Start Aktuelle Ausgabe
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Očuvanje i jačanje zdravlja uz „Gesundheitsvorsorge Aktiv“

Očuvanje i jačanje zdravlja uz "Gesundheitsvorsorge Aktiv" (FOTO: iStock, zVg.)

Republički fond za penzijsko osiguranje (PVA) napravio je novu, savremenu i stacionarnu ponudu u okviru palete svojih usluga – ­„Gesundheitsvorsorge Aktivˮ (GVA) tj. program aktivne prevencije. Fokus ovog programa leži na oboljenjima ­mišićno-skeletnog sistema.

GVA nudi – kao model savremene medicinske zdravstvene zaštite – visokokvalitetne usluge koje ciljano rešavaju individualne probleme pacijenata. Fokus ovih usluga je na fizičkoj aktivnosti, mentalnom zdravlju i zdravoj ishrani, kako bi se održalo učešće u društvenom i profesionalnom životu. Pritom se predstavlja novi stil života koji promoviše zdravlje, a omogućava trajno poboljšanje kondicije, ublažavanje bolova i produžetak zdravih godina života. Pacijenti se podržavaju u preuzimanju sopstvene odgovornosti i motivisani su da redovno vežbaju.

Terapijski program GVA
Kako bi se mogli konkretno baviti individualnim problemima pacijenata, asortiman usluga je zasnovan na savremenim, međunarodnim standardima, kao što je bio-psiho-socijalni model ICF-a (Međunarodna klasifikacija funkcionisanja, nesposobnosti i zdravlja) i obuhvata nekoliko modula. Osnovni modul obuhvata precizno definisane jedinice terapije vežbanjem, treninga snage i izdržljivosti, treninga opuštanja i po potrebi saveta za pušače. U zavisnosti od individualne medicinske potrebe, pacijenti dobijaju i jedan od tri navedena napredna modula terapije:
„Optimizacija pokretaˮ, „Motivacija za kretanjeˮ i „Mentalno zdravljeˮ.

„Optimizacija pokretaˮ je posebno pogodna za pacijente koji već redovno vežbaju. Terapeuti daju preporuke za optimizaciju, kao i sugestije i savete za poboljšanje sportskih rutina. Modul „Motivacija za kretanjeˮ se posebno nudi pacijentima koji su ranije izbegavali vežbanje i sport ili nisu bili u stanju da se motivišu da to učine. Tokom terapije pacijenti uče da osete radost prilikom kretanja, kao i oblike zdrave, holističke fizičke aktivnosti. Modul „Mentalno zdravljeˮ je namenjen pacijentima koji već u svakodnevnom životu osećaju povećan mentalni stres i određeni nivo pritiska. Fokus je ovde na prevenciji stresa i učenju mehanizama za opuštanje i mentalno udaljavanje od stresnih faktora. Kako bi zaokružili ponudu, GVA uključuje i dopunske module i radionice na teme kao što su „Svakodnevni rad i zdrav životˮ, ili za penzionere „Aktivni i samoopredeljeni u svakodnevnom životu – za ceo životˮ. Pored toga, mogu se propisati mere sa prirodnim lekovima.

Primarni cilj je unapređenje i razvoj zdravstvene kompetencije i prenošenje svesti o mogućnosti aktivnog doprinosa sopstvenom zdravlju.

Glavni lekar Fonda Dr. Martin Skoumal

U nekoliko koraka do GVA
Osobe koje su osigurane u Austriji i penzioneri mogu iskoristiti GVA-program ako podnesu odgovarajući zahtev. Ovaj zahtev se podnosi kod porodičnog lekara ili lekara specijaliste. Usluge koje nudi GVA su takozvane „dobrovoljne uslugeˮ na koje ne postoji zakonsko pravo. Dodeljuje se prema raspoloživosti finansijskih sredstava i korišćenju odgovarajuće ustanove za tretman.

GVA program se nudi u oko 40 ugovornih ustanova Fonda za penzijsko osiguranje. Redovno trajanje stacionarnog GVA boravka je 22 dana. U prvom planu svih preduzetih mera je održavanje radne sposobnosti ili, u slučaju penzionera, sprečavanje ili odlaganje potrebe za brigom. Dodatne informacije možete pronaći na: www.pv.at.