Start BKS migrare: telefonsko savjetovanje na maternjem jeziku
INFORMACIJA

migrare: telefonsko savjetovanje na maternjem jeziku

Mumtaz Karakurt_migrare_mehrsprachig (FOTO: migrare)

Sredinom marta, kad je već postalo jasno da u novonastaloj situaciji dalje savjetovanje u prostorijama Savjetovališta predstavlja opasnost za stranke i saradnike, preostalo je samo jedno moguće rješenje: „o s t a j e m o k o d k u ć e!“.

U redovnim uslovima, naše savjetodavne usluge koristi oko 12.000 osoba godišnje. Bez odlaganja i u kratkom vremenu je sistem dosadašnjeg rada morao biti prilagođen novonastaloj kriznoj situaciji i dodatnim potrebama naših klijenata, uzrokovanim pandemijom. Savjetovanje i rad na projektima se i dalje redovno odvijaju, ali putem telefona ili E-Maila.

Svakako pokušavamo uspostaviti i druge kanale komunikacije sa našim klijentima. „U ovom momentu je najvažnije pružiti neophodnu podršku onima koji je trebaju kroz savjetovanje“ , rekao je Mümtaz Karakurt, predsjednik udruženja migrare. Na ovaj način je u dvije nedjelje obavljeno 1.400 telefonskih savjetovanja.

Novonastala situacija je posebno teška za starije osobe stranog porijekla, koje pored problema kao rizična grupa, imaju i problem razumijevanja informacija na njemačkom jeziku. Za mnoge koji su izbjegli sa ratnih područja, ova krizna situacija evocira stare traume.

Poseban problem za većinu predstavljaju gubitak zaposlenja i egzistencijalni strahovi. Šta ako bez redovnog zaposlenja ne mogu više plaćati stanarinu? Kako prijaviti nezaposlenost i kontaktirati AMS? Kako ću pronaći novi posao? U teškoj situaciji se nalaze i roditelji školske djece, pogotovo ukoliko u stanu nedostaje potrebana tehnička oprema za praćenje nastave putem interneta ili nisu u mogućnosti da pomognu djetetu u savladavanju nastavnog gradiva.

migrare će i tokom krize izazvane koronavirusom ostati sa vama i podržati na najbolji mogući način sve one kojima je pomoć potrebna. Koliko ćemo u tome zajednički uspjeti, pokazat će naredni mjeseci.

migrare TELESAVJETOVANJE
pravno-, socijalno- i savjetovanje u vezi tržišta rada

albanskinjemački 0676 / 846954 816

arapski/njemački 0676 / 846954 823

bosanski/hrvatski/srpski/njemački 0676 / 846954 712

turski/njemački 0676 / 846954 721

engleski/ibo/njemački 0676 / 846954 809

ruski/njemački 0676 / 846954 714

čečenski/njemački 0676 / 846954 714

dari/farsi/pashtu/njemački 0676 / 846954 810

Svi jezici:
beratung@migrare.at ili WhatsApp-Hotline: 0676/846954-705

migrare: Mehrsprachige Hilfe am Telefon