Start BKS
FINANSIJE

Porezne promjene 2024: Evo kako izgleda nova tabela poreza na dohodak

Team23_Steuerberatung
(Foto: iStock/zVg.)

Podizanjem poreznih pragova za prosječnu stopu inflacije od jula 2022. do juna 2023. godine, dolazi do novih vrijednosti u poreznoj tabeli. Mag. Edin Salihodžić, CEO i porezni savjetnik Team23, je precizno objasnio KOSMU kolika će biti visina poreza na dohodak u 2024. godini.

Fizička lica

„Nakon što je već 2020. godine prva stopa poreza na dohodak (početna stopa) smanjena sa 25 na 20 posto, a u julu 2022. godine druga stopa s 35 na 30 posto, te 1.7.2023. godine treća stopa sa 42 na 40 posto, 2024. godine dolazi do povećanja stopa poreza u rasponu od 6,6 do 9,6 posto, u okviru ukidanja hladnog progresiranja“, rekao je Edin Salihodžić.

  • Porezna stopa od 0 posto će se primjenjivati na prvi iznos od 12.816,00 eura.
  • Porezna stopa od 20 posto će se primjenjivati na prihode između 12.816 i 20.818 eura.
  • Porezna stopa od 30 posto će se primjenjivati na prihode između 20.818 i 34.513 eura.
  • Porezna stopa od 40 posto će se primjenjivati na prihode između 34.513 i 66.612 eura.
  • Porezna stopa od 48 posto će se primjenjivati na prihode između 66.612 i 99.266 eura.
  • Porezna stopa će se primjenjivati na prihode iznad 99.266 eura, ali postotak nije naveden.
  • Porezna stopa od 55 posto će se primjenjivati na prihode iznad 1.000.000 eura.
(Foto: Igor Ripak)

KONTAKT TEAM23

Team23 Steuerberatung GmbH
Dresdner Straße 47, 3. Stock
1200 Wien

Tel.: +43 1 908 70 80
E-Mail: hello@team23.wien
www.team23tax.at

Pravna lica

„Za kalendarsku godinu 2023. godine prvo smanjenje poreza na dobit za pravne osobe iznosiće sa 25 na 24 posto. Počevši od kalendarske godine 2024. godine, slijedi daljnje smanjenje na 23 posto. Ovo smanjenje važi za sve nerezidente i rezidente koji plaćaju porez na dobit, kao i za porez na dobit između pravnih osoba za privatne fondacije. Za odstupanja u poslovnoj godini, prihodi iz prethodnih godina i dalje će se obračunavati prema „staroj“ stopi poreza na dobit. Također, od 1.1.2024. godine, minimalna porezna stopa za GmbH-ove trajno je smanjena sa 1.750 na 500 eura“, ističe Salihodžić