Start BKS Informacije o masovnom testiranju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku
INFORMATIVNA KAMPANJA

Informacije o masovnom testiranju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku

(FOTO: BKA/Regina Aigner)

Kako bi svi ljudi koji žive u Austriji imali jednak pristup informacijama o masovnom testiranju na koronavirus, u četvrtak je otpočela velika informativna kampanja po nalogu ministarke za integraciju Susanne Raab (ÖVP).

Prema rečima ministarke Raab, masovno testiranje i vakcinisanje igraju odlučujuću ulogu kada je reč o stabilizaciji situacije sa širenjem koronavirusa u Austriji. Stoga su sve najvažnije informacije o masnovnom testiranju dostupne na bosanskom, hrvatskom, srpskom i još 16 drugih jezika ljudima sa migracionim poreklom. Zadužen za sprovođenje ove informativne kampanje je Austrijski integracioni fond (ÖIF).

„Za ljude koji ne vladaju u potpunosti nemačkim jezikom postoji višejezična informativna kampanja o masovnom testiranju na više komunikacionih kanala“, objasnila je ministarka za integracije.

Pregled mera
Online savetovanja na više stranih jezika održavaće se nekoliko puta dnevno. U okviru ovih savetovanja mogu se dobiti najvažnije infromacije o testiranju, kao i odgovori na pitanja, na primer, oko procesa prijave. U slučaju pitanja ili nedoumica, uspostavljen je hotline (01/715 10 51 – 263) čiji radnici govore različite strane jezike i građanima uvek stoje na raspolaganju.

Na internet stranici i na društvenim mrežama Austrijskog integracionog fonda biće objavljen spisak čestih pitanja i odgovora (FAQ) o masovnom testiranju na ukupno 17 jezika. Osim toga, informativne brošure se mogu naći u svim objektima ÖIF-a, a biće i podeljenje svim organizatorima kurseva kao i drugim multiplikatorima.

Izvor i linkovi:

Austrijski integracioni fond